Resmi Gazete’de bugün (11.02.2022)


YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Türk-Alman Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİLER

–– Kurumlar Vergisi Genel Bildirisi (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Seri No: 19)

–– Vergi Yordam Kanunu Genel Bildirimi (Sıra No: 536)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildirim (No: 2022/5)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildiri (No: 2022/6)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2018/34548 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2019/1628 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir