KKM hesabının TL kredide teminat sayılmasına şartlı müsaade


BLOOMBERG HT-ÖZEL

TCMB, Döviz bozarak kur muhafazalı mevduat eserine geçen işletmeler için getirdiği, TL kredilerde teminata bahis olamama uygulamasında hudutlu gevşemeye gitti. Bloomberg HT’nin ulaştığı, bankalara gönderilen uygulama talimatında, döviz dönüşlü KKM eserinde tutulan mevduatın yabancı para krediler için teminat sayılacağı netleşti.

TL krediler için ise Eximbank’a verilen teminat mektupları hariç kredi temini gayesi dışındaki teminat mektupları, akreditifler, mal alımı, bayilik üzere gayrinakdi krediler için teminat olarak kullanılabilecek.

TCMB, uygulamanın başlangıcında KKM ile TL’ye dönülen hesapların teminat gösterilmesi suretiyle alınacak TL kredilerin yine dövize dönmesine karşı teminat kısıtlaması getirmişti.

Bankanın talimatında, “TL cinsinden yapılan alım satıma ait TL olarak düzenlenmiş evrakın bir suretinin bankada koruma edilmesi kaidesi ile, müşterinin muhtaçlık duyduğu her türlü maddi ve gayrmaddi mallar ile hakların, bedeli satıcıya ödenerek tedarik edilmesi sonucu müşteriye sağlanan TL krediler için dönüşümlü mevduat ve katılma hesapları teminat olarak gösterilebilecektir” denildi.

31.01.2022 tarihinden evvelki devirde TL nakit kredilere teminat olarak gösterilen döviz tevdiat hesapları, Kur Dönüşüm Hesapları’na dönüştürülerek bu teminatların yerine kullanılabilecek.

Uygulama, bu tarihten evvel TL kredilere teminat olarak kullanılan dönüşüm hesapları için geçerli olmayacak.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir