TAV bilançosunda olağanlaşma, Tunus, Almatı tesiri


BLOOMBERG HT ARAŞTIRMA

TAV Havalimanları 2021 yılının son çeyreğinde piyasa beklentisi olan 36 milyon euronun üzerinde 43 milyon euro net ziyan elde etti.

Şirket 2021 yılının tamamında 44,7 milyon euro net periyot kârı elde etti. Türk lirası bazında bakıldığında şirketin 2021 yılındaki net kârı 467,7 milyon TL oldu. Bloomberg anketine katılan 7 analistin medyan beklentisi 961,3 milyon lira net kâr açıklanması tarafındaydı.

Şirketin finansal sonuçları yılın birinci çeyreğinde gerçekleşen 109 milyon euroluk Tunus’taki borç yapılandırmasından müspet etkilenirken, iştirak performansındaki gelişme de net kârdaki artışa katkıda bulundu.

Şirket 2021’in ikinci yarısında 125 milyon euro faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK), kıymetli ölçüde nakit ve 21,5 milyon euroluk operasyonel net kâra imza attı.

2021 yılının tamamında 522,1 milyon euro ciro ile şirket geçen yılın birebir devrinde nazaran cirosunu yüzde 73 oranında artırdı.

Dış çizgi trafiğinde görülen kıymetli ölçüde toparlanma ve Kazakistan Almatı Havalimanı’nın eklenmesiyle 2021’in 2. yarısında ciro, 2019’un tıpkı periyodunun yüzde 89’una ulaştı.

Almatı dahil edildiğinde 2021 4. çeyreğinde ciro, 2019’un 4. çeyreğinin biraz üzerinde gerçekleşirken, Almatı hariç tutulduğunda yüzde 72’si oranında oldu. Almatı hariç 2021’de ciro büyümesi 2020’ye kıyasla yüzde 39 oldu.

Son çeyrekte 2019 performansı aşıldı

Şirket yılın son çeyreğinde 166 milyon euro toplam ciro ile bir evvelki çeyrek cirosu olan 199,9 milyon euronun altında kalsa da, 2019 yılının son çeyreğindeki cirosunu aştı.

166,3 milyon euro gelirin içerisinde havalimanları geliri 95,5 milyon euro, hizmet şirketleri geliri 87,8 milyon euro oldu.

Havalimanlarının ciroya katkısında 47,6 milyon euro ile en büyük paydaş Almatı oldu. Ayrıyeten Almatı Havalimanı 2021 yılında faaliyet gösterdiği 8 ayda TAV konsolide FAVÖK’ünün yüzde 19’unu oluşturdu.

Nakit faaliyet masrafları 2021’de, Almatı hariç tutulduğunda 2019’un yüzde 37 altında ve 2020’nin ise yüzde 6 üstünde gerçekleşti. 2021’de nakit faaliyet masrafları Almatı’nın tesiriyle 77 milyon euro arttı.

FAVÖK görünümü

FAVÖK tarafında 2020 yılına nazaran yüzde 561’lik artış ile 2021 yılının tamamında 149,5 milyon euroya ulaşıldı.

2021’in 2. yarısında 125 milyon euro FAVÖK yaratıldı ve bu sayı 2019’un yüzde 77’sine ulaştı.

Mayıs 2021’de operasyonlarını devraldığı Almatı Havalimanı’nın 8 aylık katkısı 27,9 milyon euro oldu.

2021 yılını 52 milyon yolcu ile kapatan şirket 28,4 milyon yolcuyu dış sınır tarafından elde etti.

Görece olağanlaşmanın tesiri sayesinde 2021’in 2. yarısında dış sınır trafiği, 2019’un tıpkı periyodunun yüzde 69’una ulaştı. 2020 yılına nazaran kıyaslandığında yolcu sayısında yüzde 92 artış yaşandı.

2022 beklentilerini de açıkladı

Şirket 2022 beklentilerini de paylaştı.

2022 yılında şirketin ciro kestirimi 717-745 milyon euro oldu.

Toplam yolcu sayısının 2022 yılında 71-76 milyona ulaşmasını bekleyen şirket, 2025 yılında ise bu sayının 102-107 milyon bireye ulaşmasını öngördü.

2022 yılında yatırım harcamalarının 160-180 milyon euro olmasını öngören şirket FAVÖK marjını yüzde 32-35 ve net borç/FAVÖK oranını ise yüzde 6-7’li düzeylerde olmasını kestirim etti.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir