Resmi Gazete’de bugün (19.02.2022)


YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

–– Bağlantı Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 92)

–– Sulama Birlikleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 93)

YARGIÇLAR VE SAVCILAR HEYETİ KARARI

–– Yargıçlar ve Savcılar Şurasına İlişkin Karar

YÖNETMELİKLER

–– Savunma Sanayii Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Binalarda Güç Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ulusal Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Toplumsal Güvenlik Kurumu Nezdindeki Bilgilerin Korunmasına ve İşlenmesine Ait Yönetmelik

–– Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Çalışanı Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİMLER

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Bildirimi (Sıra No: 74) (Parasal Sonlar ve Oranlar)

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Bildirisi (Sıra No: 55) (Ön Ödeme Yöntem ve Esasları)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Sıra No: 75)

KONSEY KARARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Şurasının 17/02/2022 Tarihli ve 10796 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir