Resmi Gazete’de bugün (08.02.2022)


YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/38, 39, 40, 41, 42)

YÖNETMELİKLER

–– Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji ve Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİLDİRİMLER

–– Aracı Kurumlar ve Portföy İdare Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Tekniklerine ve Elektronik Ortamda Mukavele Münasebetinin Kurulmasına Ait Bildiri (III-42.1)

–– Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere Ait Doküman ve Kayıt Nizamı Hakkında Bildiri (III-45.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (III-45.1.b)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 15/12/2021 Tarihli ve 2018/2739 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/11/2021 Tarihli ve 2019/3157 Müracaat Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine İlişkin Kararlar

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir