Resmi Gazete’de bugün (12.02.2022)


YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YARGIÇLAR VE SAVCILAR ŞURASI KARARI

–– Yargıçlar ve Savcılar Heyeti Genel Şurasının 10/02/2022 Tarihli ve 2022/76 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Yapı Kontrolü Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Teknik Üniversitesi Mekatronik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİLDİRİ

–– Yapı Sahipleri ile Yapı Kontrolü Hizmet Kontratı İmzalayacak Yapı Kontrol Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine Ait Metot ve Asıllara Dair Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri

HEYET KARARLARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Şurasının 10/02/2022 Tarihli ve 10777, 10778, 10779, 10780, 10781, 10782, 10783, 10784 ve 10785 Sayılı Kararları

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir