Resmi Gazete’de bugün (18.02.2022)


YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/44)

YÖNETMELİKLER

–– İş Ekipmanlarının Kullanımında Sıhhat ve Güvenlik Kaideleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Besin Denetim Laboratuvarları Yönetmeliği

–– Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Unsurları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Haksız Fiyat Kıymetlendirme Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Misyonları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Eser ve Hizmet Satışı ile Araç Gereç Kira Yönetmeliği

–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Nakliyecilik Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

BİLDİRİLER

–– Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022 Yılı Yapı Yaklaşık Ünite Maliyetleri Hakkında Bildiri

–– Proje ve Denetimlik İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Bildirim

–– Yapı, Tesis ve Tamirat İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Dokümanlarının 2022 Yılına İlişkin Kıymetlendirme Katsayıları Hakkında Bildiri

–– Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve İştirak Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Bildiri (Sayı: 2022/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Sayı: 2022/8)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/1/2022 Tarihli ve 2019/890 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2022 Tarihli ve 2019/4794 Müracaat Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3 ve 8. Hukuk Dairelerine İlişkin Kararlar

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir